Exporting food to the US market

Khi quý khách hàng có nhu cầu muốn vận chuyển hàng đi Mỹ , đặc biệt là mặt hàng thực phẩm, cần lưu ý những qui định để đảm bảo xuất khẩu hàng thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ an toàn, đủ tiêu chuẩn chất lượng. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (gọi tắt là FDA) đang triển khai một số quy định mới của Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm.

Thứ nhất là phải đăng ký cơ sở làm hàng xuất khẩu:

Xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Mỹ ,Toàn bộ các cơ sở làm hàng thực phẩm xuất khẩu của việt nam và một số nước có quy định về xuất khẩu thực phẩm vào thụ trường Mỹ đều phải tiến hành đăng ký mới, hoặc đăng ký lại tại Cục quản lý thực phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ. Bao gồm : cơ sở sản xuấ, chế biến, đóng gói hay lưu trữ hàng hóa…. Như vậy chỉ những cơ sở có đăng ký tại cơ quan FDA nhận được mã số kinh doanh mới được chấp nhận xuất khẩu vào Mỹ.

Toàn bộ những hàng hóa xuất khẩu sẽ được kiểm tra chặt chẽ, nghiêm ngặt tại cửa khẩu, những đơn vị không đủ điều kiện nhập khẩu sẽ bị từ chối nhận hàng và giữ lại cửa khẩu. Thông thường theo quy định cứ 2 năm 1 lần, các cơ sở lại đăng ký lại để nhận mã số kinh doanh mới.

Thứ hai Đăng ký người đại diện tại Mỹ.

Xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Mỹ , cùng với việc được cấp mã số kinh doanh mới, các cơ sở xuất khẩu phải đăng ký thêm 1 người đại diện tại Mỹ theo tiêu chuẩn của FDA cho cơ sở của mình.

Xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Mỹ , người đại diện có thể là cá nhân, là công ty hay một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, họ đóng vai trò là người liên lạc chính với FDA và cam kết trả lời mọi chất vấn, thắc mắc của FDA có liên quan đến cơ sở xuất khẩu hoặc những mặt hàng xuất khẩu.

Thời gian trả lời là 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. Người đại diện bên Mỹ cũng sẽ thay mặt cho cơ sở xuất khẩu thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra hàng xuất khẩu do FDA thực hiện

Xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Mỹ , Hàng thực phẩm bao gồm tất cả các mặt hàng dùng để chế biến ra đồ ăn, thức uống cho người và động vật. Hoặc chỉ là một phần trong đồ ăn, thức uống.

Các mặt hàng gọi chung là thực phẩm được chia là 3 nhóm

+ Nhóm thực phẩm và đồ uống

+Nhóm thực phẩm chức năng.

+Nhóm đồ uống có cồn.