Tư vấn xuất nhập khẩu

Với đội ngũ nhân viên am hiểu sâu về nghiệp vụ vận tải và hải quan, Galaxy Logistics đem đến thông tin chính xác, kịp thời và toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Galaxy Logistics tư vấn cho khách hàng với các hạng mục sau:

 • Cách tính thuế và phân bổ các khoản cước vận chuyển, chi phí cộng thêm cho từng hạng mục hàng hóa;
 • Phương án vận chuyển liên hợp tối ưu thời gian, chi phí;
 • Phương thức mua bảo hiểm hàng hóa tối ưu;
 • Hoàn thuế và các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế;
 • Xin miễn thuế (nhập viện trợ, nhập đầu tư tạo tài sản cố định…);
 • Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế, xét miễn thuế;
 • Hàng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng;
 • Xin C/O cho hàng xuất nhập khẩu;
 • Bảo hiểm và công ty bảo hiểm phù hợp;
 • Loại hình vận tải phù hợp với giá tốt nhất;
 • Hình thức thanh toán đảm bảo thuận tiện và ưu đãi cho doanh nghiệp;
 • Quy trình xin giấy phép xuất nhập khẩu, giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Kiểm tra độ uy tín của đối tác.